Given name: Hersz Family name: Berliński

 • YES
 • Male
 • Hersz
 • Berliński
 • 1908
 • 1944, wrzesień
 • Łódź
 • Warszawa
 • Urodził się w robotniczej rodzinie,na Bałutach. Od wczesnej młodości związał się z Poalej Syjon Lewicą, początkowo w organizacjach młodzieżowych. Był komendantem milicji partyjnej w łódzkiej organizacji. Kiedy wybuchła wojna opuścił Łódź i znalazł się w getcie w-skim gdzie stał się jednym z głównych działaczy w partii.. Został wybrany sekretarzem komitetu partyjnego i kierownikiem podziemnej prasy. Był czynna w antyfaszystowskim bloku.Po pierwszej akcji stał się jednym z najczynniejszych członków żydowskiej organizacji bojowej. Kierował w komendanturze działem planowania.Brał udział w napadzie na bank w getcie by zdobyć pieniądze na zakup broni.W czasie powstania w getcie stał w czołówce oddziału walczącego w partii Poalej Syjon lewica. Po powstaniu przez pewien czas był na aryjskiej stronie i brał udział w pracy konspircyjnej partii. Tam też opisywał swoje przeżycia. Zginął z bronią w rękach podczas powstania w-skiego we wrześniu 1944.

 • activists
 • str.194,195