Given name: Marek Family name: Arczyński

 • NO
 • Male
 • Marek
 • Arczyński
 • No data
 • From Warsaw
 • ul. nieznana
 • Polish
 • Członek Stronnictwa Demokratycznego. Był łącznikiem organizacyjnym między Radą Pomocy Żydom w Warszawie a RPŻ w Krakowie (powstała wiosna 1943 r.).

 • Poles operations, help
 • Polish underground movement