Given name: Barbara Family name: Asendrych

Urodzona prawdopodobnie koło 1942 roku, jej ojcem był Seweryn Zajdler, lekarz; urodzony w 1898, w 1934 obronił dyplo...

  • Variant names: Jadwiga Pieniążek; Barbara Burzyńska; Barbara Zajdler