Żydzi przyprowadzani na Umschlagplatz musieli...

 • YES
 • Żydzi przyprowadzani na Umschlagplatz musieli czekać kilka dni na wagony. Byli trzymani w szkole na przeciwko dworca. Dawało to szansę rodzinom na przekupienie strażników (niemieckich i ukraińskich) i uratowanie chociaż jednej osoby. Myślano, że Szmerling odpowiedzialny za "Umschlagplatz" będzie pomagał. Szybko okazało się, że był główną przeszkodą w uzyskaniu wolności.

 • deportation
 • German operations, social/communal
 • collaboration, Germans, Jewish police, Ukrainians, deportation
 • 53
 • Related people:

  • Szmerling Unknown

   Officer. He was in the central station of the Jewish Police. He was in charge of the Umschlagplatz.