Żydowska Samopomoc Społeczna (ŻSS) - powołana...

 • YES
 • Żydowska Samopomoc Społeczna (ŻSS) - powołana w maju 1940 przez władze okupacyjne organizacja dobrowolnej opieki społecznej nad ludnością żydowską na terenie GG. W skład prezydium z siedzibą w Krakowie wchodzili: Michał Weichert jako przewodniczący, Emanuel Ringelblum jako generalny sekretarz oraz Marek Biberstein, Chaim Hilfstein i Eliasz Tisch. Agendami terenowymi ŻSS były Żydowskie Komitety Opiekuńcze i Miejskie, największym był warszawski. Podlegało jej około czterystu placówek opiekuńczych, liczba podopiecznych ŻSS-u w 1940 wynosiła około pół miliona, co stanowiło zaledwie połowę potrzebujących. W 1942 roku władz okupacyjne zlikwidowały ŻSS, na jej miejsce powołując Żydowski Urząd Samopomocy.

 • 1940-05-00
 • 1942-00-00
 • before formation of the ghetto, in the ghetto
 • social/communal
 • activists, care / social welfare, ZSS
 • Autorka rozpoczęła pisanie 5 stycznia 1944 roku, a ostatni wpis pochodzi z 14 stycznia 1945 roku. Dziennik zapisany został w dziesięciu zwykłych, szkolnych zeszytach w kratkę. Powstawał nieregularnie. Bermanowa sięgała po pióro zapewne tylko wtedy, gdy znalazła wolną chwilę i kiedy starczało jej siły.
  Kolejne zapisy, skrupulatnie datowane, prowadzone w języku polskim powstawały najpierw w okupowanej Warszawie ("w ukryciu"), potem w okup[owanej stolicy ("wolnej"), jeszcze później (znów "na aryjskich papierach") w kilku podstołecznych miejscowościach. Najstarsze opisane wydarzenie miało miejsce podczas Kampanii Wrześniowej 1939, ostatnie - trzy dni przed wyzwoleniem Warszawy (17 stycznia 1945).

 • 271-272
 • Mimo drastycznej dysproporcji pomiędzy posiadanymi środkami a potrzebami, ŻSS prowadziła zakrojone na szeroką skalę dożywianie w kuchniach i innych placówkach , rozdawnictwo sychego prowiantu, odzieży, lekarstw i zapomóg pieniężnych, organizowała i utrzymywała instytucje opieki zamkniętej, zajmowała się pośrednictwem pracy i poszukiwaniem zaginionych, szcególną opieką otaczając dzieci.

 • Related people:

  • Wielikowski dr

   An attorney, he was one of the leading activists of the Jewish Social Self-Help (ZSS)

  • Weichert Michał

   Before the war he was a barrister in Warsaw, a theatre expert and a director. During the occupation he was a benefac...

  • Ringelblum Emanuel

   Historyk, założyciel konspiracyjnego Archiwum, działacz społeczny;historyk, twórca Podziemnego Archiwum Getta Warsza...

  • Biberstein Marek

   A member of the presidium of the Jewish Social Self-Help (ZSS).

  • Hilfstein Chaim

   A member of the Presidium of the Jewish Social Self-Help (ZSS).

  • Tisch Eliasz

   Członek prezydium Żydowskiej Samopomocy Społecznej.