Zapowiedź wydzielenia dzielnicy żydowskiej Nie...

  • YES
  • Zapowiedź wydzielenia dzielnicy żydowskiej Niemcy oficjalnie tłumaczyli względami higienicznymi, prewencją od tyfusu i innych żydowskich chorób

  • before formation of the ghetto
  • administrative, German operations
  • medicine, medical, Germans
  • 50