ŻKN ma otrzymać 12.500 dolarów (pieniądze były...

 • NO
 • ŻKN ma otrzymać 12.500 dolarów (pieniądze były awizowane, nie było wiadomo kiedy zostaną wypłacone). Borzykowski jest w Bliznem u Rajszczaka, którego syn przyprowadził do Bermanów Borkowską-Zylbersztajn. Przyszedł list od Assorodobraj - z szóstki kobiet, z którymi Bermanowie pożegnali się na Żoliborzu, tylko ona dotarła do Zalesinka. O Podkowińskiej i Krysi nie ma żadnych wiadomości. Brak wiadomości od Watraszka.

 • underground activity
 • communication, Jewish underground movement , financial assistance
 • 156
 • Related people:

  • Temkin - Bermanowa Barbara

   The author of 'Dziennik z podziemia' (Diary from the Underground). Got secondary and primary education thanks to her...

  • Berman Adolf

   The author's husband. He completed the Michal Kreczmar Gymnasium (junior high school). He studied psychology, histor...

  • Borzykowski Tuwia

   Działacz Droru, he´Chaluc i Poalej Syjon. W Radomsku założył konspiracyjne komórki tych organizacji. W 1940 został w...

  • Rajszczak Felek (Feliks)

   a Pole, co-operates with Jewish National Committee (ŻKN).

  • Borkowska-Zylbersztajn Lodzia

   Tuwia Borzykowski's friend. She survived the war.

  • Assorodobraj Nina

   One of the 'three Graces'. Came form Lvov. Survived the war. At her place (Krasinskiego Street No. 18) the author hi...

  • Podkowińska Zofia

   One of the 'three graces'. She took care of the Jews. An archaeologist, after the war, she became one of the heads o...

  • Watraszek Mieczysław

   a Communist activist, an officer of the People's Army (AL). After the liberation he became a major in the Polish Arm...