Wśród strażniczek spotkał BB - ona się źle czu...

  • YES
  • Wśród strażniczek spotkał BB - ona się źle czuje w tym towarzystwie, ma tam misję - ulżyć ludziom - ale tam jest banda zdegenerowanych - nie może się do tego przyzwyczaić, Turkow obiecał jej, że po uwolnieniu coś dla niej zrobi - Remba załatwił jej pracę w Gminie

  • 41/42
  • in the ghetto
  • administrative
  • Judenrat, negative, prison
  • 157