Wojna: ojciec - zajmuje się pracą społeczną, m...

  • YES
  • Wojna: ojciec - zajmuje się pracą społeczną, mama - prowadzi gabinet dentystyczny, autorka - chodzi do gimnazjum Landauowej - komplety, w 1942 - zaczyna 1. licealną

  • before formation of the ghetto, in the ghetto
  • private life / daily life
  • activists, physicians, youth, schools, everyday life
  • Briskier, Jael Szalit, Relacja, W Archiwum Yad Vashem