Wanda Wyrobek-Pawłowska odebrała z kawiarni na...

  • NO
  • Wanda Wyrobek-Pawłowska odebrała z kawiarni na Marszałkowskiej, w pobliżu Królewskiej, Marysię Turkow, córkę Jonasa Turkowa.

  • deportation
  • Poles operations, help
  • children, other help, one-off help