W końcu listopada 1942 roku los getta warszaws...

 • YES
 • W końcu listopada 1942 roku los getta warszawskiego był przypieczętowany. Instrukcje centrali nakazały, aby Warszawa stała się "Judenrein", a Żydzi zostali zlikwidowani, z wyjątkiem 3-4 tys. speców, którzy mieli być skoszarowani na peryferiach Warszawy i przydzieleni do różnych robót. Jednak z powodu nawału pracy oraz niewykończonych wielkich ilości różnych artykułów potrzebnych Niemcom na zimę, przedłużono żywot Żydom warszawskim o kilka miesięcy.

 • 1942-11-30
 • 1943-04-19
 • in the ghetto
 • German operations
 • Shops, awareness of Holocaust
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 54
 • Related people:

  • Rudnicki Henryk

   Head of one of the shops, that were established during the First Action in the Warsaw ghetto. He escaped form the gh...

  Related places: