W czasie powstania w getcie zginęło wiele osób...

 • YES
 • W czasie powstania w getcie zginęło wiele osób z rodziny Henryka G. – siostra Róża Lautersztej z dwoma dorosłymi synami: Mieczysławem, studentem medycyny, lat 21 oraz Bronisławem, uczniem, lat 17; siostra Paulina Nagle z mężem Adamem, studentem Politechniki Warszawskiej; siostrzeniec Samuel Fajesztejn, pracownik firmy naftowej „Galicja”, lat 23.

 • 1943-04-19
 • 1943-05-16
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • private life / daily life
 • death, private life
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 34
 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  • Lautersztej Róża

   siostra Henryka G., zginęła podczas powstania w getcie, miała dwóch synów: Mieczysława i Bronisława, miała sklep węd...

  • Lautersztej Mieczysław

   studentem medycyny, lat 21, syn Róży, siostrzeniec Henryka G., zginął podczas powstania w getcie

  • Lautersztej Bronisław

   uczniem, lat 17, syn Róży, siostrzeniec Henryka G., zginął podczas powstania w getcie

  • Nagle Paulina

   Henryk G.'s sister, Adam Nagle's wife, died during the Ghetto Uprising

  • Nagle Adam

   a student of the Warsaw Polytechnic, Paulina's husband, Henryk G's brother-in-law, he died during the Ghetto Uprising

  • Fajesztejn Samuel

   Henryk G's nephew, an employee in the oil company 'Galicja', 23 years old, died during the Ghetto Uprising