Urzędnicy Gminy

 • YES
 • Urzędnicy Gminy

 • lipiec 1941
 • lipiec 1941
 • in the ghetto
 • administrative
 • Judenrat, civil servants
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 10,, 16,, 49-51] -
 • Related people:

  • Lichtenbaum Marek

   Wykonawca i inicjator "Domu Emigranta Żydowskiego". Był Radcą w Radzie Mayzla.podobno bez dyplomu inż. san...

  • First (Fuerst) Unknown

   head of the Economic Department [of the Judenrat]; shot in the street (it was said that by Communists because he tur...

  • Wielikowski Gustaw

   A barrister. The chairman of the Legal Department of the Judenrat.

  • Milejkowski Izrael

   head of the Department of Health [of the Judenrat]; in 1939 or 1940 he lived at Orla Street No. 5

  • Kaminer Meszułem

   head of the Cemeteries Department of the Judenrat. Good manners, wise and honest. In 1939 and 1940 lived at Pawia St...

  • Zabłudowski Beniamin

   The head of the Personnel Department of the Judenrat. A Litvak, great buffoon, minimal education, a sales office bef...

  • Lichtenbaum Mieczysław

   the head of the Technical and Construction Department of the Judenrat

  • Lichtenbaum Edward

   One of two heads (with Kupczykier) of the 'Transfer' [it is about Transferstelle] of the Judenrat.

  • Kupczykier Leopold

   One of two chairmen of 'Transfer' [is it the Transferstelle?] (together with Edward Lichtenbaum) of the Judenrat. In...

  • Bart Tadeusz

   The head of the Department of Deportations of the Judenrat. Very honest, matter-of-fact and decisive, kind. Before t...

  • Czerwiński Unknown

   chairman of the Department of Emergency Actions in the Presidium of the Judenrat

  • Kaczke Nieznane

   Przewodniczący Wydziału Terenowego Gminy.

  • Goldfeil Unknown

   Chairman of the Labour Battalion at the Judenrat. [along with Witold Aronson]

  • Aronson Witold

   The head of the Labour Battalion at the Judenrat. [together with Goldfeil]

  • Czerniakow Adam

   Prezes Gminy żydowskiej. Przed I wojną zorganizował Wydział Drobnego Handlu w Związku Kupców (warszawskich). W czasi...

  • Sztolcman Nieznane

   Inżynier, pracowity, zasymilowany raczej zewnętrznie, pocz. syjonista z Elj Libnet, radny miasta Włocławka (za niedo...

  • Berman Jakub

   Objął Wydz. Składek Gminy [Wydz. Finansowy??]. Były długoletni członek Rady CZK i dyr. Banku Powszechnego Zrzeszenia...

  • Kobryner Edward

   In the Supply Section of the Judenrat. Not very educated, very ambitious. A lame organiser, disobliging. In 1939 or...

  • Rozensztat Bolesław

   Czerniakow's trusted man. A barrister; worked in the Department of Labor of the Judenrat. Before the war he had a bi...

  • Ekerman Ajzyk

   orthodox, a councillor of many years’ standing, before the in very good relations with Polish authorities. A journal...