Starcia między Niemcami a żydowskimi bojowcami...

  • YES
  • Starcia między Niemcami a żydowskimi bojowcami nastąpiły w kilku punktach na raz. Zdaje się, iż początek był przy zbiegu ulic Miłej i Zamenhofa. Tam był główny bój. Z czterech rogów przywitał Niemców ogień zaporowy ŻOB-u. Szybko następowały po sobie wybuchy rzucanych granatów. Buchnął płomieniami pierwszy czołg celnie trafiony butelką napełnioną benzyną. Załoga jego spaliła się żywcem. Ulica zasłana była trupami tych, którzy przyszli uśmiercić innych. I „niezwyciężeni” Niemcy zaczęli się cofać.

  • 1943-04-19
  • 1943-04-19
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal
  • Germans, armed resistance, street
  • 302/49

    Henryk Rudnicki
    ur. 1899?

    Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

    Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
    Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
    Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

    Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

  • 57
  • Autor w czasie powstania nie przebywał w getcie.

  • Related people:

    • Rudnicki Henryk

      Head of one of the shops, that were established during the First Action in the Warsaw ghetto. He escaped form the gh...

    Related places:

    • Miła

      Miejsce pierwszych walk między Niemcami a bojowcami z getta w czasie powstania 1943.