Spotykałem się z przyjaciółmi mieszkającymi po...

 • YES
 • Spotykałem się z przyjaciółmi mieszkającymi po stronie aryjskiej w roku 40, kiedy można było jeszcze bez większego ryzyka wyjść nielegalnie z getta. Ja wychodziłem wówczas 3-4 razy. Ta możliwość skończyła się na początku 41 roku.

 • 1940
 • początek 1941
 • in the ghetto
 • private life / daily life
 • the 'Aryan' side, escaping the ghetto
 • 22
 • Related people:

  • Chaskielewicz Stefan

   High school finals in the Merchants’ Union of Warsaw Gymnasium (junior high school), tertiary education in Belgium,...