Ślub Jadzi i Stefana

  • YES
  • Ślub Jadzi i Stefana

  • 12-39
  • 12-39
  • before formation of the ghetto
  • private life / daily life
  • private life
  • Bauman, Janina, Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z warszawskiego getta