Skoszarowani w czasie Akcji - pracownicy Aprow...

  • YES
  • Skoszarowani w czasie Akcji - pracownicy Aprowizacji, wieczory - zebrania, żarty, życie społeczne. Przyjaciółka Autorki: Fellka - mąż w Rosji, 39 - urodziła córkę, Marysię .W getcie jest razem z matką i córką, ma posadę w Gminie. Znajome pary - Ziuta z Tadziem, Maciek z Ireną, Leon z Tanią, Janek i Felka

  • lipiec 42
  • deportation
  • private life / daily life
  • atmosphere, Judenrat
  • Winczakiewiczowa, Anna, Przeżyłam

  • 39