Sąsiedzi podejrzewają - nowa melina na Nowinia...

 • NO
 • Sąsiedzi podejrzewają - nowa melina na Nowiniarskiej. Reicher zostawia cenne rzeczy u swojego dawnego kolegi, prof. Żery - ten nie zaproponował pomocy

 • wiosna 43
 • deportation
 • Poles operations, housing, private/everyday life
 • indifference, acquaintances
 • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

 • 81
 • Related people:

  • Malinowska Unknown

   Reicher rents a room from her; greedy

  • Żera Unknown

   A professor, together with the author was in Paris before the war, a cardiologist, they were friends. Now he steals...

  Related places: