Rudnicki dwukrotnie otrzymał wiadomości o „emi...

 • NO
 • Rudnicki dwukrotnie otrzymał wiadomości o „emigrantach” z Hotelu Polskiego. Wywieziono ich do obozu Belsen-Bergen pod Hanowerem. Początkowo mieli względny spokój, nie pracowali, tylko żywiono ich marnie. W listopadzie 1943 roku berlińskie SD przeprowadziło w obozie śledztwo co do autentyczności i zgodności obozowiczów z nazwiskami wymienionymi w promessach. Potem grupę ok. 1800 Żydów wysłano z Belsen-Bergen w nieznanym kierunku – przypuszczalnie do Birkenau lub Bergen na wykończenie. Do dzisiaj (maj 1944) oficjalnie nic nie wiadomo o przybyciu tego transportu do Birkenau.

 • 1943-07-13
 • 1943-11-00
 • Hotel Polski
 • Germans operations, private/everyday life
 • atmosphere
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • 98
 • Related people:

  • Rudnicki Henryk

   Head of one of the shops, that were established during the First Action in the Warsaw ghetto. He escaped form the gh...

  Related places: