Różne instytucje niemieckie zakupują towar na...

 • YES
 • Różne instytucje niemieckie zakupują towar na terenie Dzielnicy żydowskiej przez Transferstelle. Firmy żydowskie, które sprzedały towar Niemcom: M. Łucki, Zonenszajn, Goldstein, Fastag, J. Birnbaum, Dr. Paulin, Atlas, Chirurgia(21 100 kg instrumentów lekarskich), Kessler Soehne, A. Orbach, Centr. Zbiornik Flaszek (15 800 kg skorup szklanych), Brajsman, Kapłan, Bornstein, M. Maschler.

 • czerwiec 1941
 • in the ghetto
 • business
 • trade, Germans, entrepreneurs, Jews
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 6] -
 • Related people:

  • Łucki M.

   Owner of the company at Bagno Street No. 1, he sold Germans scrap zinc through the Transfer Office (Transferstelle)...

  • Zonenszajn Unknown

   The company at Nalewki Street No. 45, he sold 95 balls and nets to Germans through the Transferstelle.

  • Goldstein Unknown

   The company at Nalewki Street No. 13, he sold 32 leather balls through the Transferstelle.

  • Fastag Unknown

   The company at Niska Street No. 39. He sold 1,000 kg of scrap copper and scrap brass through the Transferstelle.

  • Birnbaum J.

   A firm at Nalewki Street No. 5, he sold the Germans through Transferstelle 33 leather balls and 84 pipes.

  • Orbach A.

   Company at Twarda Street No. 28. They sold 1995 kg of pearl shells to Germans through the Transferstelle.

  • Brajsman Unknown

   A company at Leszno Street No. 6. He sold the Germans through the Transfer Office (Transferstelle) 19 940 kilos of g...

  • Kapłan Unknown

   The company at Twarda Street No. 17. Sold through the Transferstelle 13800 kg of metal shot to the Germans.

  • Bornstein Unknown

   A company at Twarda Street No. 41. He sold the Germans via Transferstelle 12,500 kilograms of malleable iron.

  • Maschler M.

   A company at Nowolipki Street No. 27, cellophane flowers manufacture. He sold 34 kg cellophane flowers to Germans th...