Rozlepiono afisze o nowej, ogólnej selekcji po...

  • YES
  • Rozlepiono afisze o nowej, ogólnej selekcji pozostałych Żydów - miał zostać 25 tys. Funkcjonariusze gminni mieli się zebrać na dziedzińcu budynku gminy, reszta ludności między Gęsią a Nowolipkami. Rozdawano numerki życia. Szpilman dostał drugiego dnia.

  • deportation
  • administrative, German operations
  • Judenrat, selection, street, civil servants
  • 122