Rekwizycja radia, b. kierowca dziadka przyszed...

  • YES
  • Rekwizycja radia, b. kierowca dziadka przyszedł razem z Niemcami, współpracował z Niemcami - zajął mieszkanie na Granicznej gdy powstawało getto

  • wiosna 1940
  • wiosna 1940
  • before formation of the ghetto
  • social/communal
  • collaboration, Germans, Poles
  • 48