Reicher ucieka ze szpitala - szukają go. Wyjeż...

  • NO
  • Reicher ucieka ze szpitala - szukają go. Wyjeżdża z rodziną z Piastowa do Kotorydza, mieszkają i pomagają w gospodarstwie we wsi. Spotyka znajomego z Łodzi, wyzwolenie

  • 1-01-45
  • 17-01-45
  • outside of Warsaw, acquaintances
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 140