Rada Żydowska upoważniona do zebrania 60 tys....

  • YES
  • Rada Żydowska upoważniona do zebrania 60 tys. zł od mieszkańców ulic Siennej (cała), Sosnowej i Wielkiej na pokrycie kosztów budowy parkanu i mostu na skrzyżowaniu ulic Siennej i Sosnowej. Czerniakow wystosował list do działaczy mieszkających na tych ulicach z poleceniem zebrania pieniędzy (list z 1-02-41, zbiórka do 6-02). Pobierane 50 % komornego miesięcznego od lokali mieszkalnych i 100 % od handlowo-przemysłowych. Do zebrania pieniędzy upoważnieni: Hurwicz, Piżyc, Sztykgold, Tenenbaum, Zabłudowski, Wicher, Schmidt, Greifenberg, Halpern, Landau, Katz. Lista osób odmawiających opłaty ma trafić do Czerniakowa.

  • 1941-02-01
  • 1941-02-06
  • in the ghetto
  • administrative
  • prices, activists, Judenrat, street
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • 27, s. 1