Przeprowadził się, choroby wewnętrzne godz. pr...

  • YES
  • Przeprowadził się, choroby wewnętrzne godz. przyj. 4-6pp

  • 1941-09-28
  • in the ghetto
  • social/communal
  • physicians
  • nr 91og
  • Related people:

    Related places: