Przed powstaniem warszawskim Berysz Aurbach zo...

 • NO
 • Przed powstaniem warszawskim Berysz Aurbach został wywieziony poza Warszawę. Ukrywał się razem z ośmioma innymi Żydami. Zostali wyzwoleni przez wojska radzieckie.

 • 1944-07-00
 • 1944-00-00
 • przed powstaniem warszawskim
 • pod koniec 1944
 • Polish underground movement , long-lasting help, housing assistence , outside of Warsaw, with Aryan documents
 • Related people:

  • Aurbach Berysz

   Berysz Aurbach, ur. 17.08.1925 w Białej Podlaskiej, tam spędził wczesne dzieciństwo. By ł najmłodszy z piątki rodzeń...

  Related places: