Przed akcją w getcie było niewiele warsztatów...

 • YES
 • Przed akcją w getcie było niewiele warsztatów firm niemieckich pracujących dla władz, ponieważ nikt z Żydów nie chciał w nich pracować. Pracowali w nich najbiedniejsi oraz ci, którzy uchylali się od pracy w obozach. Wśród tych fabryk były: warsztaty krawieckie i przeróbki bielizny W.C. Toebbensa, z 4 oddziałami zatrudniającymi 600 osób (po 22 lipca 1942 - 20 tys.); zakłady futrzane, obuwnicze i trykotażowe firmy Schultz i s-ka z 3 oddziałami zatrudniające 600 osób (po 22.07 - 17 tys.); warsztaty szczotkarzy (Wehrmachtu), zatrudniające 280 osób (potem 12 tys.); warsztaty firmy K.G. Schultz (dawniej Brown i Rowiński); Brauer - warsztaty rymarskie i trykotażowe; warsztaty gminy żydowskiej oraz kilka warsztatów stolarskich i galanteryjnych zatrudniających po kilkanaście osób.

 • 1941-00-00
 • 1942-07-22
 • in the ghetto, deportation
 • business
 • Shops
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • 16
 • Related people:

  • Toebbens W.C.

   Shops.

  • Schultz Unknown

   the owner of shops, in autumn / winter of 1942 he became a commissar of transferring of the shops to Trawniki, Ponia...

  • Schultz Karl Georg

   Owner of a shop, so-called 'little Schultz'. Before the war he was a poor man, he sold socks and stockings in wealth...

  • Brauer Unknown

   Owned a shop. Had three children.

  • Rowiński Unknown

   A rich industrialist. He owned a big shop, in the ghetto: Braun-Rowinski. He was a cruel businessman, he and his son...

  • Brown Unknown

   The co-owner with Rowinski, of a shop in the Warsaw ghetto (Brown&Rowinski), which later on became the prope...

  Related places: