Promesy państw neutralnych stały się okazją dl...

 • NO
 • Promesy państw neutralnych stały się okazją dla gestapowców na duże zarobki, a dla Żydów na wyjazd. Wyjeżdżali teraz nie jako obywatele zagraniczni, ale polscy, na nazwiska, na które były wystawione promesy. Wszystko się miało odbyć na drodze wymiany Żydów na Niemców w proporcji 1:3. Mówiono również, że Żydzi będą wywiezieni do Hannoweru, gdzie będą czekać na wymianę kilka miesięcy. Wśród Żydów panowało przekonanie, że gestapowcy w Warszawie działają w dobrej wierze, bez względu na to, co czeka Żydów w Hannowerze.

 • 1943-06-01
 • 1943-07-13
 • Hotel Polski
 • administrative, Germans operations, collaboration
 • atmosphere
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • 92
 • Related people:

  • Rudnicki Henryk

   Head of one of the shops, that were established during the First Action in the Warsaw ghetto. He escaped form the gh...

  Related places: