Prof. Bałaban pomaga Jerzemu Gladszternowi prz...

 • YES
 • Prof. Bałaban pomaga Jerzemu Gladszternowi przejść do małego getta. Tam Gladsztern pracuje u Toebbensa jako tragarz, podręczny, administrator sali i prasowacz. Dostaje za to 3 razy dziennie zupę i 15-20 dkg chleba na dzień. Praca 12 godz. dziennie. Ujemną rolę pełnili werkschutze - często denuncjowali ukrywających się. Toebbens stosował karę aresztu na 5 dni do piwnicy.

 • in the ghetto
 • business, social/communal
 • economy, Intelligentsia, Germans, workers, Shops
 • Gladsztern - Gwiazdowski, Jerzy, relacja 301-2098

 • Related people:

  • Gladsztern Jerzy

   Major of the Polish Army, doctor, author of the testimony 301-2098. On 20 July 1942, taken hostage and arrested in t...

  • Toebbens Walter

   13 March 1943 - for 3,500 dollars he took over the brushmaker's shop, owned a tailor's workshop.

  • Joan Unknown

   a Volksdeutsche, one of the directors at Toebbens'

  • Bałaban Majer

   In October 1942 he facilitated Jerzy Gladsztern moving to Toebbens in the small ghetto. During the July action he wa...