Procedura przyjęcia oficerów do SP, organizacj...

 • YES
 • Procedura przyjęcia oficerów do SP, organizacja SP, tarcia personalne, próba usunięcia Szeryńskiego, problemy autora dokumentu - nie przyjęto go początkowo podając (poufnie) jako powód, że jest chrzczony, co nie było prawdą, autor przynosił stosowne zaświadczenia. Jak zauważa w tym czasie w SP było wielu przechrztów:sam Szeryński .

 • poł. października 40
 • luty-marzec? 41
 • in the ghetto
 • administrative
 • Jewish police, religion
 • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

 • 100
 • Related people:

  • Goldsztejn Mieczysław

   a barrister, member of the commission which admitted officers to the JP (Jewish Police); held a high office in JP. A...

  • Goldsztejn Nikodem

   a barrister, member of the commission which admitted officers to Jewish Police, head of the Jewish Police Personnel...

  • Herc Unknown

   appointed Region commander of the Jewish Police (Order Service) in early 1941

  • Kahan Unknown

   At the end of 1940 was a high-ranking functionary of the Jewish Police.

  • Kon Unknown

   Lieutenant-colonel, returned from the German captivity at the beginning of 1941. Councillor Kupczykier wanted to mak...

  • Kornblit Unknown

   A barrister, at the end of 1940 in the economic department of the Jewish Police

  • Konheim Unknown

   A police officer in the Judenrat before October 1940, was a member of the commission which admitted people to the Or...

  • Kupczykier Unknown

   Judenrat counselor, the chairman of a commission supervising the JP (Jewish Police).

  • Landau Unknown

   abarrister from Lodz, he became a Region commander of the Jewish Police at the beginning of 1941

  • Lewin Bronisław

   a barrister, member of the commission recruiting officers to the Jewish Police, deputy head of the Nikodem Goldsztej...

  • Lubliner Stefan

   at the end of 1940 head of the JP's (Jewish Police) office

  • Nowogródzki Unknown

   a barrister, he was a member of the commission recruiting officer to the Jewish Police, at the end of 1940 he worked...

  • Peczenik Unknown

   region commander of the Jewish Police (Order Service) - in early 1941

  • Proszower Unknown

   in the late 40s - in the Economic Department of the Jewish Police (Order Service)

  • Rozensztadt Unknown

   A lawyer, Judenrat member, head of the Legal Department of the Judenrat

  • Setler Unknown

   a lawyer, at the beginning of 1941 he became the head of a Jewish Police Region.

  • Spotkowski Unknown

   barrister, head of the cadres of instructors in the Jewish Police at the beginning of 1941

  • Szelbach Unknown

   a lawyer, head of the secretary's office of the Order Service (Jewish police) to be formed - November 1940

  • Szwalbe Unknown

   a chief of Jewish Police personnel department- Nikodem Goldsztajn's deputy - the end of 1940

  • Teszner Fryderyk

   A barrister, a member of the commission accepting officers to the Jewish Police, in November/December 1940 a high-ra...

  • Tondowski Unknown

   At the end of 1940 worked in the Jewish Police (Order Service) personnel department.

  • Tulczyn Unknown

   A barrister.

  • Warman Unknown

   A barrister, at the end the 1940s, clerk of the Judenrat.

  • Wichler Unknown

   An attorney; at the end of 1940 he worked in the personnel department of the Jewish Police

  • Zundelewicz Unknown

   a barrister

  • Adler (adw.) Unknown

   a barrister, was a member of a commission which admitted people to Order Service (Jewish police)

  • Ajzenberg Unknown

   a barrister, in late 1940 a high-ranking official of the Order Service (Jewish Police)

  • Aronson Unknown

   councillor 's Kupczykier aide-de-camp

  • Berenson Unknown

   A barrister

  • Blaupapier Unknown

   At the end of 1940 in the Economic Division of the Jewish Police.

  • Brewda Unknown

   A barrister, at the end of 1940 he worked in Jewish Police personnel department.

  • Cahn Unknown

   An attorney, at the end of 1940 a high-ranking officer of the Jewish Police (Order Service)

  • Czapliński Marceli

   Szerynski's adjutant

  • Czapliński Stanisław

   Szerynski's adjutant

  • Dobrzyń Unknown

   A lawyer, from Bydgoszcz, awarded the Iron Cross in the World War I as a German officer. Berenson promoted him on Sz...

  • Erlich Unknown

   convicted by a court before the war, at the end of 1940 a grey eminence in Jewish Police, reportedly he kept in touc...

  • Fels Unknown

   a barrister, at the beginning of 1940 worked in the Jewish Police personnel department; became Christian

  • Flajszman Unknown

   former captain, at the beginning of 1941 appointed head of Region of the Jewish Police

  • Gombiński Unknown

   a legal intern, a member of the commission admitting people to the Jewish Police; the head of the administrative off...