Pracownicy warsztatów, idąc lub wracając z pra...

 • YES
 • Pracownicy warsztatów, idąc lub wracając z pracy, napotykali patrole żandarmów, przed którymi chowali się w bramach. Żandarmi bowiem zatrzymywali i rewidowali pracowników, zabierając im pieniądze, zegarki, obrączki, towary, a nawet artykuły żywnościowe z przydziałów. Niektórzy "sprawiedliwi" żandarmi dzielili się pieniędzmi znalezionymi przy ofiarach.

 • 1942-09-08
 • 1943-04-19
 • deportation
 • German operations
 • Germans, Shops, street
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 46
 • Related people:

  • Rudnicki Henryk

   Head of one of the shops, that were established during the First Action in the Warsaw ghetto. He escaped form the gh...

  Related places: