Polacy przychodzący do getta mówili coś na tem...

 • YES
 • Polacy przychodzący do getta mówili coś na temat tragedii żydowskiej w Treblince, ale nikt im nie wierzył. Sądzono, że chcą oni ich poróżnić, albo nastraszyć. Zresztą takie postępowanie przekraczało ludzkie wyobrażenia. Henryk G. znał Niemców. Karmili go przez kilka miesięcy, wiedział, że zamordowali kilkaset ludzi w styczniu 1940 roku pod Włodawą, że zdolni są do okrucieństw, ale stworzenie przez nich fabryki śmierci przekraczało jego pojecie.

 • 1942-08-00
 • 1942-08-00
 • deportation
 • private life / daily life
 • atmosphere, Germans, Poles, awareness of Holocaust
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 67
 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  Related places:

  • Unknown

   In January 1940 the Germans murdered there a few hundred people.