Pokój Henryk G. dostał u starego chłopa o nazw...

 • NO
 • Pokój Henryk G. dostał u starego chłopa o nazwisku Mierzejewski w chałupie na skrzyżowaniu dróg.

 • 1943-07-00
 • 1943-00-00
 • połowa lipca 1943
 • późna jesień 1943
 • housing
 • outside of Warsaw
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 46
 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  • Mierzejewski Nieznane

   chłop, mieszkający na skrzyżowaniu dróg w Skarzynie, który dał pokój Henrykowi G. i jego żonie, gdy ten zaczął pracę...

  Related places:

  • Unknown

   A village where the workers, who built railway stations in the area in 1943, slept at peasant's Skarzynski. Henryk G...