Podniosło się znaczenie Gminy Żydowskiej. Stał...

 • YES
 • Podniosło się znaczenie Gminy Żydowskiej. Stała się ona faktycznym rządcą w getcie. Mianowanym naczelnikiem był inżynier Czerniakow. Szarą eminencją w Gminie był znany instruktor gimnastyki Goldfajl.

 • 1940-11-00
 • po zamknięciu getta
 • in the ghetto
 • administrative
 • Judenrat
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 25
 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  • Czerniaków Adam

   Urodzony 18.11.1880 r. w Warszawie, inżynier, prezes Judenratu w getcie warszawskim. Łudził się, że na tym stanowisk...

  • Goldfajl Unknown

   a gymnastics instructor, an eminence grise in the Judenrat