Podczas tych najgorszych mrozów zaczęli zjeżdż...

  • YES
  • Podczas tych najgorszych mrozów zaczęli zjeżdżać masowo do Warszawy Żydzi wysiedleni z zachodu Polski

  • grudzień39
  • styczeń 40
  • before formation of the ghetto
  • German operations
  • weather, refugees
  • 45