Podczas pracy w grupie „Ostbahn” Henryk G. poz...

 • YES
 • Podczas pracy w grupie „Ostbahn” Henryk G. poznał Henryka Samiewskiego, kierownika kuchni, która gotowała im strawę. Pracował również w jakiejś podziemnej organizacji, być może Armii Krajowej. Przed wojną był on naczelnikiem Wydziału w Magistracie w Warszawie. Prawdopodobnie z wykształcenia był prawnikiem. Jego wadą było to, że lubił sobie często popić, co w czasie wojny było zjawiskiem powszechnym. W krótkim czasie bardzo się zaprzyjaźnili i Henryk S. wziął sobie za punkt honoru wydostanie Henryka G. z getta.

 • 1942-09-00
 • jesień, po 11 września – tzw. kocioł
 • deportation
 • private life / daily life
 • underground movement, outposts, Poles, aid, private life
 • Wspomnienia z okresu okupacji spisane nie w porządku chronologicznym. Powrót autora z niewoli niemieckiej do Warszawy w Styczniu 1940 roku. Budowa murów getta warszawskiego, warunki życia w getcie. Pobyt po tzw. aryjskiej stronie od 1942 r. (m. in. w Wołominie). Powstanie w getcie,
  obserwowane z zewnątrz. Wielka akcja w getcie warszawskim w 1942 r., przeczekana przez autora i jego żonę w kryjówce.
  Wspomnienia przekazane przez autora do ŻIH w 1963 roku.

 • 12
 • Henryk Samiewski mówił: „Heniu, ja Ciebie muszę uratować. Bądź pewny, że ciebie i żonę Twoją uratuję”. s.12

 • Related people:

  • G-ski Henryk

   Autor spisywał swe wspomnienia po wojnie w 1963 roku w Legnicy. Miał aryjski wygląd, choć przy bliższym przypatrzeni...

  • Samiewski Henryk

   kierownik kuchni w obiekcie przy budowie bocznicy wyładunkowej transportów rannych Niemców, gdzie pracowała grupa ro...

  Related places:

  • Kawęczyńska

   workers group of the German Railways East (Ostbahn) worked there at building an unloading side track of wounded Germ...