Po wojnie - Reicher pomaga: Róży Chmielewskiej...

 • NO
 • Po wojnie - Reicher pomaga: Róży Chmielewskiej, ks. Woronieckiej, Jadwidze Turek, Sergiuszowi. W 57 (?) wyjeżdża z Polski, po wojnie - składa wspomnienia w ŻIH

 • po wojnie
 • after the war
 • private/everyday life
 • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

 • 140
 • opisuje ich losy

 • Related people:

  • Reicher Edward

   A wealthy doctor. He had a villa in Ruda Pabianicka near Lodz; a dermatologist; one of the heads of the Health Depar...