Po przybyciu pociągów z wysiedleńcami do Trebl...

 • YES
 • Po przybyciu pociągów z wysiedleńcami do Treblinki (odstawiano je na bocznicę kolejową) – przyjezdnych wyładowywano. Kobiety i dzieci popędzano do baraków oddalonych o 100 m od bocznicy; z mężczyzn wybierano 15-20 silnych i młodych do kopania grobów i grzebania zmarłych podczas jazdy (zwanych przez Niemców Ausflüglerami- wycieczkowiczami). Pozostali mężczyźni musieli się rozebrać do naga (buty trzeba było związać w pary), po czym pędzono ich do komór gazowych, oddalonych o ok. 500 m od stacji. Przechodzili przez obóz, gdzie grała im orkiestra obozowa. Na całej trasie ustawieni byli Ukraińcy, którzy bili ich do nieprzytomności. Kobietom i dzieciom w barakach obcinano włosy (robili więźniowie - Żydzi), po czym rozbierano je do naga i pędzono do komór gazowych.

 • 1942-07-23
 • 1943-11-00
 • deportation
 • social/communal
 • awareness of Holocaust
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • 36
 • Autor nie był bezpośrednim świadkiem wydarzeń w Treblince.

 • Related people:

  • Rudnicki Henryk

   Head of one of the shops, that were established during the First Action in the Warsaw ghetto. He escaped form the gh...

  Related places: