Po napaści Niemiec na Związek Radziecki Arie W...

 • YES
 • Po napaści Niemiec na Związek Radziecki Arie Wilner został wysłany, przy pomocy Ireny Adamowicz, na Wileńszczyznę celem zdobycia wiadomości o sytuacji tamtejszych Żydów i nawiązaniu kontaktów z członkami Haszomer Hacair i Droru.

 • 1941-00-00
 • 1941-00-00
 • outside of the ghetto, in the ghetto
 • social/communal
 • activists, underground movement
 • Wspomnienia Cywii Lubetkin, jednej z najwybitniejszych postaci żydowskiego ruchu oporu i powstania w getcie warszawskim, to zapis jej relacji z okresu okupacji. Po przyjeździe po wojnie do Palestyny, chcac by pamięć o wydarzeniach, w których brała udział, nie zaginęła, opowiadała na spotkaniach w kibucach o tym, jak zagłada przebiegała i co ludzie z jej środowiska czynili, by się jej - bez szans na zwycięstwo - przeciwstawić. Opis samego powstania w getcie jest główną i najbardziej wstrząsającą częścią wspomnień. Uznawane są powszechnie za jedno z najważniejszych źródeł do historii powstania. Ukazały się wcześniej w językach hebrajskim, żydowskim, angielskim i rosyjskim.

 • 101, 175
 • Related people:

  • Grabowski Henryk

   Polak. Członek Związku Harcerstwa Polskiego i AK. Po napaści Niemiec na Związek Radziecki został wysłany przy pomocy...

  • Adamowicz Irena

   Przed wojną działaczka Związku Harcerstwa Polskiego. Gorliwa katoliczka. W czasie wojny utrzymywała ścisłe kontakty...