Po kilku tygodniach od rozpoczęcia Wielkiej Ak...

 • NO
 • Po kilku tygodniach od rozpoczęcia Wielkiej Akcji, Zofia Kossak-Szczucka pisze ulotkę „Alarm!”, w której piętnuje bierność wobec prześladowań skierowanych przeciwko Żydom; autorka zwraca się o niesienie pomocy Żydom. Niedługo potem ukazuje się podobny w tonie tekst, opublikowany przez Stronnictwo Demokratyczne; jest to inicjatywa Jerzego Makowieckiego, zrealizowana przez Wojeńskiego. Witold Bieńkowski, Zofia Kossak-Szczucka i Jerzy Makowiecki uzgadniają wspólne stanowisko i zwracają się do kierownika Departamentu Spraw Wewnętrznych, Leopolda Rutkowskiego, sugerując konieczność stworzenia prawnej formy zorganizowanej akcji pomocy Żydom.

 • 1942-08-11
 • deportation
 • Poles operations, underground activity, help
 • atmosphere , other help, monastery/church, Polish underground movement , one-off help
 • Str. 2 – 3
 • Odezwa FOP nosiła tytuł „Protest!”.

 • Related people:

  • Bieńkowski Witold

   Działacz "Żegoty". Brał udział w posiedzeniu "Żegoty" na temat pomocy dla powstania w getcie (kw...

  • Kossak-Szczucka Zofia

   Pisarka, działa w konspiracyjnych organizacjach, m.in. związanych z harcerstwem. Czynnie uczestniczy w pomocy niesio...

  • Makowiecki Jerzy

   Działa w AK, współpracuje też z referatem finansowym Rady Pomocy Żydom, rozdzielając środki Żydom ukrywającym się po...

  • Wojeński Teofil

   The head of clandestine education (later the Clandestine Education Commission) in the initial period of the Educatio...

  Related places:

  • Nieznana

   Zofia Kossak-Szczucka (FOP) publikuje ulotkę, piętnującą obojętność wobec prześladowań Żydów.Chodzi o odezwę FOP, no...