Po aresztowaniu komendanta S.P. Szeryńskiego,...

 • YES
 • Po aresztowaniu komendanta S.P. Szeryńskiego, stanowisko to obejmuje adwokat Lejkin. Był bardzo energiczny, zwiększył stan S.P. do 1700 osób. „Energja jego objawiał się również w tym, że podczas apelu wyższych od siebie wzrostem porządkowych bił po twarzy, unosząc się na palcach.” Wyrokiem organizacji podziemnej skazany na śmierć.

 • 1942-05-00
 • 1942-10-29
 • deportation
 • administrative, social/communal
 • underground movement, Jewish police
 • Żydzi pod swastyką czyli getto w Warszawie w XX-tym wieku
  w Archiwum ŻIH; Sygn. 302/90

  Henryk Bryskier (Władysław Janowski)
  3 VII 1899 Warszawa-18 X 1945 Warszawa
  s. Juliana i Sury

  Początki okupacji niemieckiej w Warszawie. Wprowadzenie przepisów antyżydowskich, wywłaszczenie przedsiębiorstw żydowskich. Działalność żydowskich organizacji społecznych. Powstanie i organizacja Judenratu. Warunki życia w getcie.
  [brak znacznej części pamiętnika, dotyczącej życia w getcie i działalności społecznej autora].
  Akcja likwidacyjna latem 1942 r., selekcje, organizacja szopów (autor znalazł się w szopie Brauera), budowa schronów. Relacja uciekiniera z Treblinki. Powstanie w getcie. Autor został wywieziony do Lublina i przebywał w obozie koncentracyjnym przy ul. Lipowej. Warunki życia w obozie.

  Autor pamiętnika był inżynierem, działaczem społecznym w getcie warszawskim. Pamiętnik został spisany w Warszawie, w ukryciu, w latach 1943-1944. Wskutek zmiany kryjówki autor nie mógł kontynuować pracy i opisać swej ucieczki z obozu koncentracyjnego. W maju 1944 r. ukrył rękopis na Pradze. Po wyzwoleniu dyr. departamentu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Jego córka przekazała pamiętnik w 1947 r. do Żydowskiej Komisji Historycznej.
  Do pamiętnika dołączono fragmentaryczny odpis przygotowany do druku przez Adama Rutkowskiego (39 s.), spis treści całości pamiętnika (9 s., zawierające opis ponad 600 s. rękopisu) oraz list córki autora, Jadwigi Bryskier-Shalit z 18 IV 1964 r. (5 s.), zawierający informacje o autorze i o okolicznościach powstania pamiętnika.
  Publikacja: H. Bryskier, Żydzi pod swastyką czyli getto w Warszawie, „Biuletyn ŻIH”, nr 62 (1967), s. 77-99, nr 67 (1968), s. 109-132 (fragmenty); Pamiętniki z getta warszawskiego, Warszawa 1993, s. 101-104, 125-129, 145-147 (fragmenty).

  <br><br>
  <br><b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  <br>ul. Tłomackie 3/5
  <br>00-090 Warszawa
  <br>tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <br>email: secretary@jewishinstitute.org.pl
  <br>http://www.jewishinstitute.org.pl/


 • 37, 236
 • Related people:

  • Lejkin Jakub

   Szereszynski's deputy since December 1940. He lived at Chlodna Street No. 10.

  • Szeryński Józef

   We wrześniu 40r. pracował w biurze ekspedycyjnym (200zł pensji), ale czuł się tam niepewnie i bał się, że jego aryjs...