Paweł Elster przez cały czas Powstania Warszaw...

 • NO
 • Paweł Elster przez cały czas Powstania Warszawskiego miał ukryty w domu aparat radiowy i podawał wszystkim sąsiadom komunikaty (interpretując je jako przyjazne dla rządu polskiego w Lublinie, sprzymierzonego z ZSRR). Po kapitulacji przestraszył się, że ktoś go zadenuncjuje.

 • Warsaw Uprising
 • private/everyday life
 • 193
 • Related people:

  • Elster Paweł

   He lived at Chmielna Street No. 102. Pola and Bela Elster's brother.