Niemiecki lekarz i lekarz policyjny badają zła...

  • YES
  • Niemiecki lekarz i lekarz policyjny badają złamanie - prześwietlenie- niemiecki lekarz wykazał dużo dobrej woli- po paru dniach - rozkaz trzeba wykonać - Czerniakow telefonuje do Auerswalda; rozstrzelanie Joli - przez polskich policjantów na rozkaz Niemców

  • in the ghetto
  • German operations, social/communal
  • ill, Judenrat, physicians, medicine, medical, youth, Germans, Polish blue police, rescue attempts, prison
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 41