Nazajutrz po rozstrzelaniu 70 mężczyzn niemiec...

  • YES
  • Nazajutrz po rozstrzelaniu 70 mężczyzn niemieckie afisze zawiadamiały, że władze zmuszone były przeprowadzić czystkę z niepożądanych elementów, ale że akcja nie dotyczy lojalnej części ludności, należy bezzwłocznie otworzyć sklepy i powrócić do normalnego życia

  • druga połowa kwietnia 42
  • druga połowa kwietnia 42
  • in the ghetto
  • administrative, German operations
  • Germans, death, everyday life
  • 81,82