Na drugi dzień po wybuchu powstania łączniczka...

 • NO
 • Na drugi dzień po wybuchu powstania łączniczka Frania Beatus skontaktowała się z Ireną Adamowicz. Irena zaproponowała Icchakowi, by spotkał się z jednym z aktywistów AK, członkiem dawnego kierownictwa harcerstwa. Gdy Cukierman przekazał mu szczegóły zdarzeń w getcie, które dotarły do niego przez tajny telefon z szopu Niemca Brauera w getcie centralnym, Hajduk zaproponował spotkanie ze swoim szefem.

 • 1943-04-20
 • 1943-04-00
 • na drugi dzień po wybuchu powstania
 • Ghetto Uprising
 • underground activity
 • Polish underground movement , Jewish underground movement
 • Wspomnienia Cywii Lubetkin, jednej z najwybitniejszych postaci żydowskiego ruchu oporu i powstania w getcie warszawskim, to zapis jej relacji z okresu okupacji. Po przyjeździe po wojnie do Palestyny, chcac by pamięć o wydarzeniach, w których brała udział, nie zaginęła, opowiadała na spotkaniach w kibucach o tym, jak zagłada przebiegała i co ludzie z jej środowiska czynili, by się jej - bez szans na zwycięstwo - przeciwstawić. Opis samego powstania w getcie jest główną i najbardziej wstrząsającą częścią wspomnień. Uznawane są powszechnie za jedno z najważniejszych źródeł do historii powstania. Ukazały się wcześniej w językach hebrajskim, żydowskim, angielskim i rosyjskim.

 • 113, 164
 • Related people:

  • Beatus Frania

   Urodzona w 1926 r. w Koninie. Razem z Żydami wysiedlonymi z rodzinnego miasta przybyła do Ostrowca Świętokrzyskiego....

  • Adamowicz Irena

   Przed wojną działaczka Związku Harcerstwa Polskiego. Gorliwa katoliczka. W czasie wojny utrzymywała ścisłe kontakty...

  • Brauer Hermann

   Niemiec, właściciel szopów w getcie warszawskim, na Nalewkach 28-30. Członkowie ŻOB w getcie wykorzystywali aparat t...

  • NN [Hajduk] NN

   Konspiracyjny pseudonim Polaka, członka AK. Należał do kierownictwa ZHP. Przyjaciel Ireny Adamowicz. Prawdopodobnie...

  Related places:

  • Nalewki 28-30

   Shop in the Warsaw ghetto, whose owner was a German, Hermann Brauer. The Jewish Fighting Organisation (ZOB) members...