Mieczysław Chyżyński na prośbę Żydów ze Stryja...

 • NO
 • Mieczysław Chyżyński na prośbę Żydów ze Stryja zaczyna szukać Zofii Hausman, o której wiadomo, że przydziela finansowe zapomogi w imieniu Żegoty. Dochodzi do wniosku, że może to być Zofia Rudnicka, wynajmująca pokój u jego siostry. Wie o niej, że przyjechała ze Stryja. Czasem Chyżyński nocuje u siostry, chcąc zniknąć z domu z powodów konspiracyjnych. Grają z Rudnicką w brydża, kiedy goście wychodzą, Chyżyński przedstawia wprost swoje domysły. Zofia potwierdza; Żydzi ze Stryja zaczynają pobierać zapomogę.

 • Data nieznana, prawdopodobnie 1943
 • Poles operations, underground activity, housing, help, private/everyday life
 • atmosphere , other help, Polish underground movement , contacts with other Jews , financial assistance, one-off help, housing assistence , quarter/district, help from Jews, material help , with Aryan documents , acquaintances
 • Str. 120 (10) – 121 (11)
 • Część informacji pochodzi z notatki Mieczysława Chyżyńskiego (NB o wydźwięku antysemickim), zamieszczonej w 1968 roku w "Stolicy" (nr 22, 2.06.1968).

 • Related people:

  • Chyżyński Mieczysław

   Major, w latach 1933 – 1935 komendant Placu w Stryju. W czasie okupacji działa w konspiracji; powołuje grupę pracown...

  • Rudnicka Zofia

   Sekretarka Rady.Brała udział w posiedzeniu "Żegoty" na temat pomocy dla powstania w getcie (kwiecień 1943)...

  Related places:

  • Polna 44

   Mieczysław Chyżyński zaczyna się domyślać, że Zofia Rudnicka, która mieszka u jego siostry to Zofia Hausman.