Malarz Eliowicz złapany do pracy przy czołgach...

  • YES
  • Malarz Eliowicz złapany do pracy przy czołgach. Dobrze napalił w piecu, spytali, skąd to umie "Jestem artystą malarzem". Poprosili go, żeby malował. Maluje już szóstą osobę i coraz wyższej rangi. Otrzymał honorarium po 150 zł za obraz, zaświadczenie, na każdym obrazie napisano nazwisko malarza. Dobre portrety.

  • 1940-03-06
  • 1940-03-06
  • before formation of the ghetto
  • German operations
  • prices, Germans, workers, artists/writers
  • Ringelblum, Emanuel, Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 - styczeń 1943

  • [100]
  • Related people: