Likwidacja Aprowizacji - wywózka. Autorka nie...

  • YES
  • Likwidacja Aprowizacji - wywózka. Autorka nie idzie na Umschlag, chowa się w mieszkaniu - biegną za nią, ale nie znajdują, idzie do pracy po stronie aryjskiej z placówką i urywa się

  • przed powstaniem, koniec zimy 43
  • deportation
  • social/communal
  • Judenrat, Germans, outposts, the 'Aryan' side, civil servants, escaping the ghetto, deportation
  • Winczakiewiczowa, Anna, Przeżyłam

  • 44