Latem 1943 roku Treblinkę odwiedził Himmler. P...

 • NO
 • Latem 1943 roku Treblinkę odwiedził Himmler. Po tej wizycie Niemcy rozpoczęli zacieranie śladów zbrodni. Odkopywali zwłoki i spalali je. Popiół układano warstwami. Palono zwłoki odkopane i dopiero zamordowanych. Zbudowano specjalne piece krematoryjne. Wcześniej zwłoki palono na rusztach. Palono 3 tys. ciał na raz.

 • 1943-06-00
 • 1943-08-00
 • Germans operations
 • outside of Warsaw
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 40
 • Autor nie był bezpośrednim świadkiem wydarzeń w Treblince.

 • Related people:

  • Rudnicki Henryk

   Head of one of the shops, that were established during the First Action in the Warsaw ghetto. He escaped form the gh...

  • Himmler Heinrich

   A high-ranking official of the Third Reich. At the end of July 1942 planned a visitation of Warsaw. As a result an d...

  Related places: