Karty aprowizacyjne. System przydziału żywnośc...

 • YES
 • Karty aprowizacyjne. System przydziału żywności na kartki (wprowadzony już w grudniu 1939). Ich dystrybucją zajmowały się rejonowe Biura Rozdziału i Kontroli Kart Żywnościowych, działające zwykle razem z rejonowymi biurami meldunkowymi. Ludność otrzymywała je za pośrednictwem administratorów bądź właścicieli domów, którzy musieli przedstawić przy ich pobieraniu aktualne książki meldunkowe.

 • 1939-12-00
 • before formation of the ghetto
 • administrative, business
 • economy
 • Autorka rozpoczęła pisanie 5 stycznia 1944 roku, a ostatni wpis pochodzi z 14 stycznia 1945 roku. Dziennik zapisany został w dziesięciu zwykłych, szkolnych zeszytach w kratkę. Powstawał nieregularnie. Bermanowa sięgała po pióro zapewne tylko wtedy, gdy znalazła wolną chwilę i kiedy starczało jej siły.
  Kolejne zapisy, skrupulatnie datowane, prowadzone w języku polskim powstawały najpierw w okupowanej Warszawie ("w ukryciu"), potem w okup[owanej stolicy ("wolnej"), jeszcze później (znów "na aryjskich papierach") w kilku podstołecznych miejscowościach. Najstarsze opisane wydarzenie miało miejsce podczas Kampanii Wrześniowej 1939, ostatnie - trzy dni przed wyzwoleniem Warszawy (17 stycznia 1945).

 • 111,321
 • w późniejszym okresie okupacji, kiedy liczba fikcyjnie meldowanych stale rosła, co wpływało na podział otrzymywanych środków spożywczych, zarządzono stałą, dodatkową kontrolę zameldowań.